درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید

درباره ما

تاکسی روز خدمات برتر حمل و نقل کشوری

با تاکسی روز مطمئن سفر کنید و از بابت انجام سرویس های شرکت و کارخانه خود اطمینان داشته باشید

با تاکسی روز مطمئن سفر کنید و از بابت انجام سرویس های شرکت و کارخانه خود اطمینان داشته باشید، تاکسی متعهد در انجام وظایف نظارتی خود از ایجاد اختلال رفت و آمد پرسنل و مسافران جلوگیری میکند.

مطمئن سفر کنید

با تاکسی روز مطمئن سفر کنید و از بابت انجام سرویس های شرکت و کارخانه خود اطمینان داشته باشید، تاکسی متعهد در انجام وظایف نظارتی خود از ایجاد اختلال رفت و آمد پرسنل و مسافران جلوگیری میکند.

ناوگان برگزیده

گزیده ای از ناوگان موجود در کشور جهت انجام سرویس های دربستی ثابت و دربستی داخل و برون شهری. انجام سرویس های منظم ناوگان رسد، ریکاوری و بررسی میزان رضایتمندی مسافران بصورت مداوم.

بدون هزینه های اضافی

داشتن ناوگان حمل و نقل داخلی شما را متحمل هزینه های غیر قابل پیش بینی و بالایی خواهد کرد، داشتن شریکی مطمئن در ارائه خدمات حمل و نقل بروز باعث کاهش هزینه های این حوزه برای مجموعه شما خواهد شد.

تاکسی سرویس

تاکسی روز، خدمات برتر حمل و نقل مسافر در کشور

تاکسی روز متعهد در انجام وظایف نظارتی خود از ایجاد اختلال رفت و آمد پرسنل و مسافران جلوگیری میکند.

ما را دنبال کنید

با تاکسی روز مطمئن سفر کنید و از بابت انجام سرویس های شرکت و کارخانه خود اطمینان داشته باشید

به ما اعتماد کنید

سرویس های قراردادی ما

پیمایش به بالا