سوالات متداول

سوالات خود را از ما بپرسید

سوالات متداول

مجموعه تاکسی روز در خدمت شما عزیزان درجهت ارائه خدمات VIP حمل و نقل مسافر به همراه راننده میباشد

سرویس دربستی

گزیده ای از ناوگان موجود در کشور جهت انجام سرویس های دربستی ثابت و دربستی داخل و برون شهری. انجام سرویس های منظم ناوگان رسد، ریکاوری و بررسی میزان رضایتمندی مسافران بصورت مداوم.

داشتن ناوگان حمل و نقل داخلی شما را متحمل هزینه های غیر قابل پیش بینی و بالایی خواهد کرد، داشتن شریکی مطمئن در ارائه خدمات حمل و نقل بروز باعث کاهش هزینه های این حوزه برای مجموعه شما خواهد شد.

سرویس ادارات

گزیده ای از ناوگان موجود در کشور جهت انجام سرویس های دربستی ثابت و دربستی داخل و برون شهری. انجام سرویس های منظم ناوگان رسد، ریکاوری و بررسی میزان رضایتمندی مسافران بصورت مداوم.

داشتن ناوگان حمل و نقل داخلی شما را متحمل هزینه های غیر قابل پیش بینی و بالایی خواهد کرد، داشتن شریکی مطمئن در ارائه خدمات حمل و نقل بروز باعث کاهش هزینه های این حوزه برای مجموعه شما خواهد شد.

پیمایش به بالا